Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Školica 2008

Školica – napredna razina (moduli) – PROGRAM I CILJEVI

Napredna razina “Školice” zasniva se na individualnom radu, kao i radu u manjim skupinama (parovi, trojke) . Cilj je usavršiti rad na oblikovanju detalja makete, te ovladati nekim novim tehnikama i materijalima oblikovanja reljefa. Djelatnost školice je predviđena u trajanju od 20 termina po 4 sata, a što se predviđa, s planiranim početkom prve subote u lipnju 2008, realizirati najkasnije do završetka prvog obrazovnog razdoblja u školskoj godini 2008./2009 . 

Satnica bi se realizirala na način da bi za izradu svakog pojedinog modula utrošili cca 24 do najviše 36 radnih sati individualnog rada (ovisi o izabranoj temi modula, kao i o starosti polaznika), cca 20 sati grupnog rada, a ostalo vrijeme bi se utrošilo na teoretski dio.Rad je zamišljen kao rad na modulima po FREMO/KZMZ normi i to tako da svaki polaznik izrađuje jedan modul, a po potrebi mu se, kao pomoć, priključuju još jedan do dva polaznika (izrada drvene konstrukcije, grubo oblikovanje reljefa). 

Kroz izradu pojedinih specifičnih detalja nekog modula i ostali polaznici se upoznaju s nekim novim tehnikama primjenjenim na tome modulu. Rad s polaznicima je individualiziran u cilju postizanja što kvalitetnijih rezultata i boljeg svladavanja postavljenih zadataka.Program rada prema fazama izrade modula (nastavne jedinice) i okvirni broj sati

1 . Modul – svrha, FREMO norma, norme NEM, FREMO/KZMZ norma 4
2. Sastavljanje sanduka i izrada podloge reljefa 8
4. Postavljanje podloge za prugu i postavljanje pruge 2
5 . Elektrifikacija – povezivanje pruge i provodne linije (prema normi) 2
6. Modeliranje reljefa – tehnologija stirodur + render (juta) 8
7 . Modeliranje reljefa – radovi u gipsu – osnovni premazi reljefa 6
8. Modeliranje reljefa – izrada stijena i sličnih elemenata (gips) 6
9 . Bojanje reljefa – boja osnove prije posipa i bojanje stijena 4
10. Oblikovanje reljefa – posip pruge 4
11 . Oblikovanje reljefa – vodotoci, bare, jezera (lak, folija, staklo, PE smola) 8
12. Oblikovanje reljefa – travni posip, drveće, grmlje 8
13 . Izrada detalja – ograde, prometnice, putni prijelazi, TK, građevine i slično 8
14. Elektrifikacija objekata i prometnica (rasvjeta, signalizacija i slično) 4
15. Testiranje funkcije modula (spajanje na druge module i vožnja) 4