Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Izlet članova KŽMZ u Stainz, Austrija, 25. lipnja 2016.

Dana 25. lipnja 2016. skupina članova KŽMZ bila je u posjeti uskotračnoj pruzi Stainz u Austriji. Pruga je kolosijeka širine 760mm, a nalazi se pedesetak kilometara sjeverozapadno od graničnog prijelaza Spielfeld .

Vlak je poznat po imenu Flascherlzug što na hrvatskom znači Vlak flašica ili Vlak bočica. Porijeklo imena seže u dvadesete i tridesete godine prošlog stoljeća jer je tamo živio jedan nadriliječnik koji je određivao dijagnoze bolesti i propisivao terapiju na osnovu mokraće koju su mu ljudi donosili u bočicama . Posao mu je jako dobro išao i dolazili su ljudi sa svih strana – bilo ih je iz Bosne, Srbije, Hrvatske i drugih dijelova Europe. I na temelju te priče danas pruga prometuje u turističke svrhe .

Sama pruga je dugačka oko 12 km. Najveći uspon je 12 promila na dionici oko 1.5 km. Početna točka je u normalnotračnom kolodvoru Preding, a završna u gradiću Stainz . Vuča vlakova se obavlja s jednom aktivnom parnom i nekoliko dizel lokomotiva. Parna lokomotiva je nabavljena prije nekoliko godina u Rumunjskoj gdje je bila aktivna u jednoj šumariji na izvlačenju trupaca iz šume . Još su tu 2 parne lokomotive koje čekaju obnovu. Od vagona ima svega – putničkih, teretnih otvorenih, zatvorenih, specijalnih za prijevoz trupaca, za prijevoz normalnotračnih vagona itd . Tu je i jedan tender parne lokomotive preuređen za plug za razgrtanje snijega. Osim te pruge u samom Stainzu je još i krug poljske željeznice širine kolosijeka 750 mm dugačak nekoliko stotina metara .

Nakon dopodnevnog razgledanja kolodvora Stainz i njegovih artefekata, te odlaska u gradić i njegovog razgledanja, poslije podne je bila vožnja vlakom . Nakon obavljene vožnje slijedio je oproštaj od domaćina i povratak kući. Na povratku smo posjetili i kolodvor Spielfeld Strass i sve to ovjekovječili fotografijama .

Zapisao i snimio: Vjekoslav Suton

Fotogalerija