Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

KŽMZ na Danima tehničke kulture u Kulturnom centru Dubrava

U Kulturnom centru Dubrava u Zagrebu, u okviru Dana tehničke kulture ZZTK, 30. rujna je održana izložba uz sudjelovanje više različitih udruga . Sudjelovao je po tradiciji i Klub željezničkih modelara Zagreb. Izložili smo provizornu maketu LGB željeznice koju je postavio predsjednik KŽMZ Krešimir Šurina, a izložene su i tri minijaturne makete.

Fotogalerija