Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Nazivi mjesta na maketi

Neke od stvari još nisu definirane do kraja na novoj klupskoj maketi.

Jedna od njih su i imena stanica a i same mekete.
Odlučili smo omogućiti našim članovima a i svima koji nas prate da na naki način ugrade nešto u maketu i daju imena .

Rok za predaju prijava je 01.11.2009. kada će Upravni odbor kluba odabrati najbolje nazive i nagraditi autore sa prigodnim klupskim suvenirima .

Traže se imena za slijedeće:

  • Naziv same makete
  • Glavna stanica
  • Stanica na brdskoj pruzi
  • Zadnja stanica uskotračne željeznice (toplice) .

Prijedlozi imena sa eventualnim kratkim opisom i idejom mogu se slati na mail  .