Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Klupski moduli H0 (jednokolosječni FREMO)

Na redovitoj klupskoj skupštini su članovi upoznati s KŽMZ normom koja definira izgled i funkcije budućih klupskih modula “II generacije” i predstavlja izvedenicu jedne od FREMO normi . Predstavljen je i plan suradnje s članovima koji žele izrađivati module prema toj normi. Na ovim stranicama ćete moći vidjeti detalje predstavljene norme i daljnji razvoj cijele priče . Za sada ovdje možete vidjeti normu u PDF formatu (potreban Acrobat Reader) a uskoro ćemo objaviti i detalje oko planirane suradnje kluba i članova u izradi modula .