Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

H0, H0e i H0f maketa – grupa članova

Maketa dimenzija 3,0×1,3m u mjerilu H0 1:87 prikazuje period 60/70-tih godina.

To su vremena kad su se kuće radile na kredite, a gastarbajteri u svom novom Opelu svaki drugi vikend dolazili kući i ženicu razveselili s nekim novim kućanskim aparatom, željezničari Titu poklanjali lokomotive, a radnici direktorima televizore, na crkvenom zemljištu obavezno su se gradila nova naselja . Gradnjom industrijskih pogona ostvarivale su se nove radne pobjede proletarijata, a udarničkim radom dobivale su se medalje. Gdje je u jednom takvom perspektivnom naselju centar svijeta bio društveni odnosno sindikalni dom i jedan jedini, ali vrijedan opskrbni centar, a ispred naravno, parkirani “fićeki” .

Tu negdje bio je i naš uskotračni vlak, “Ćiro”, kako ga je podrugljivo nazvao narod. Danas ga više nema. Ostale su samo zarasle trase pruge . Danas kada gotovo svatko ima auto, mi smo se maketom željeli vratiti u vremena dok je još željeznica nešto značila.

Na maketi prevladava uskotračna pruga 760 mm (H0e) u obliku osmice sa dvije povratne petlje i dva kolodvora . Na jednom kolodvoru se veže sa prugom normalnog kolosijeka 1435 mm (H0), a na drugom kolodvoru sa rudarskom željeznicom 600 mm (H0f), gdje je i teretna žičara . Maketa je koncipirana tako da sa jedne strane prikazuje rudnik sa separacijom, a sa druge strane naselje.

Na maketi su svojim radom doprinijeli slijedeći članovi kluba:

Dražen Bijelić
Željko Halambek
Berislav Komac
Damir Orešković