Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

H0 maketa – Branislav Strižić

U mladosti sam živio u zoni ranžirnog kolodvora i glavne željezničke pruge istočnog dijela Zagreba (Borongaj), tako da su mi u dubokom sjećanju ostale posljednje godine intenzivnog prometa velikih i snažnih parnih lokomotiva . Odlaskom u mirovinu (1992. god.) mogao sam sva ta sjećanja obnoviti u obliku i bavljenjem željezničkim modelarstvom, te danas nakon desetak godina bavljenja ovim hobijem, radom u nekoliko faza izvedbe makete, završavam cjelovitu maketu . Sistem u kom radim je H0 i dimenzije makete su 6,2×3,3 m. U svojoj osnovnoj karakteristici izvedbe makete, težio sam postići dužu vožnju i rješenja okolice i prikaz prirode, sa voznim parkom i rješenjima na maketi zaključeno je sa IV epohom . Aktivni sam član Kluba željezničkih modelara “Zagreb” u kom imam aktivnu podršku za sve potrebe koje se prilikom izrade makete pojavljuju .