Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

H0 maketa i moduli – Renato Bašnec

Rođen sam 01. veljače 1963. godine u Zagrebu u neposrednoj blizini samoborčekovog kolodvora, uskotračnog vlaka koji je povezivao Zagreb i Samobor od 1901 . do posljednje vožnje 31.12.1979. godine. Ljubav prema željeznici plamti od najranijih dana mog života, a prema maketama i modelima od mog prvog susreta sa njima kada sam sa djedom posjetio prvu izložbu Kluba željezničkih modelara Zagreb, davne 1971 . godine u Tehničkom muzeju.
Nakon izložbe 1987. godine donosim jednu od ključnih odluka u mom životu, i postajem modelar. Od 10. listopada 1989 . aktivni sam član KŽMZ. Dolaskom u klub upoznajem se sa g. Kuhta Dubravkom i Staničić Dragutinom koji postaju moji mentori kod izrade prve makete. Do danas sam napravio dvije makete H0 i dva modula u H0 . Prva maketa bila je dimenzija 2050 mm × 1650 mm koju sam radio od 1987 – 1998.
Zbog reorganizacije životnog prostora prodajem maketu i nakon godinu dana počinjem sa gradnjom nove .
Paralelno sam radio i dva modula kojih sam radio sa grupom entuzijasta predvođenim gospodom: Staničić Dragutinom, Kuhta Dubravkom, Jurin Leom, Staničić Darkom, te u to doba jedinim aktivnim ženskim članom kluba, Belščak Zoricom . Ukupno je izrađeno šest modula i dva završna. Moduli su dimenzija 1340 × 610 mm. Sa modulima smo osvojili drugo mjesto na izložbi Maketa i modela 1992 . godine koja je održana u Tehničkom muzeju. Moduli su bili izloženi i u Krapini prilikom obilježavanja obljetnice Zagorskih pruga 1996. godine.

Gornji vod 2

Gornji vod ili po domaći Oberleitung

Rupa;buža;otvor;hole

Stara H0 maketa

Moduli prve generacije

Noć i dan

Nova H0 maketa

Nova maketa

Video