Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

H0 maketa – Marin Benkus

Rođen: 15.03.1970. u Zagrebu
Zanimanje: strojarski tehničar
Maketa H0 Dimenzije: 5 x 2 m
Tip tračnica: Roco Line
Član KŽMZ: od 1.1.1991 .
Moj interes za željezničko modelarstvo traje još od djetinjstva. Skupljanje raznih modela i planiranje makete trajalo je do moje 25. godine, kada zbog bolesti odlazim u mirovinu . Zbog više slobodnog vremena i potrebe za aktivnošću pristupam planiranju makete i sakupljanju boljih modela lokomotiva i vagona. Dvije godine sam prikupljao pružni materijal, tako da 1997 . krećem sa izradom makete. Zbog bolesti nisam sposoban raditi svakodnevno, tako da je postavljanje tračnica trajalo pune dvije godine, a provodenje struje po maketi još slijedeću godinu . Kupovina voznog parka predstavlja veliki izdatak, pa kao umirovljenik nisam mogao pratiti takav tempo. Zbog smanjenja troškova pri izradi makete preusmjerio sam se na izradu kućica . Gotovo svi objekti koji se mogu vidjeti na fotografijama su moj ručni rad, samo su kontrolni toranj, tvornica i kućica na dvorcu kupljene. Sve radim potpuno sam od materijala koji mogu nabaviti pod povoljnim uvjetima i iskoristiti za izradu detalja . Želja mi je, ukoliko pronađem pogodan materijal za semafore ili gornji vod, svojim radom izgraditi i tu komponentu moje makete.