Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

N maketa – Nedžad Galijašević

Željeznički modelar i prijatelj Kluba Nedžad Galijašević svojim riječima opisuje N maketu koja se nalazi u njegovoj dnevnoj sobi:

Meni je 57 godina a tračnice u N–sistemu  stare su 47 godina … bome staro staro … Kupljene su onda u Bogovićevoj i ugrađivane više puta na moje makete . Konačno, ovo je zadnji  put na ovoj maketi od 200 x 80 cm.

Amerika je odabrana jer sam njen ljubitelj, a vrijeme događanja makete je 1965 . kad sam i krenuo sa N-om .

Na ovoj maketi je sve ostalo kupljeno preko Interneta u web dućanu “Model Train Stuff” i to u zadnjih 3 godine koliko i traje izgradnja. Jedino su tračnice i skretnice iz prošlog stoljeća 🙂 .
Ne bih dužio … pogledajte slike makete u 50 % izgradnji a dovršenje sa 99,99 % predviđam krajem 2104. godine.

Nabavljen je i plastični pokloopac kao anti-prašina sustav 🙂 !