Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Pregradnja lokomotive H0 – Ronald Sataić

Naš mladi član Ronald Sataić pregradio je i prebojao Mehano lokomotivu u model HŽ lokomotive. Klub je dobio još jednog samograditelja, koji je ujedno i budući strojovođa .