Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

”Natrag u školu” u Buzinu 5. rujna 2015.

Trgovački centar Supernova u Buzinu organizirao je u subotu 5. rujna 2015. edukativno-sportsko-zabavnu akciju pod imenom ”Natrag u školu” . Ovom akcijom se kod djece, putem prezentacija i uključivanja u različite sadržaje, potiče ljubav prema učenju, školi, sportu i razvijanju različitih vještina .

U akciji je sudjeklovao i KŽMZ – Klub željezničkih modelara Zagreb prezentacijom maketa u mjerilima Z, N, H0 i G.

Dio atmosfere dočarati će fotografije koje je snimio naš član Vjekoslav Suton .

Fotogalerija