Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Osnovni podaci

Banka deponent: Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Broj računa (u banci): 2360000-1101314364

IBAN: HR0823600001101314364

Brojčana oznaka pravno ustrojbenog oblika: 10

Brojčana oznaka podrazreda: 91330

Šifra djelatnosti: 120333

Matični broj (statistički): 3257673

Matični broj (registracijski / sudski): 21001050

Stari broj računa u ZAP-u: 30105-678-28512