Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Obavijest o učešću na izložbi u Mađarskoj

Na poziv organizatora Klub će uzeti učešće u izložbi u Mađarskoj sa svojim postavom Hrvatskih i Jugoslavenskih željeznica na našim prostorima. Izložba se održava od 18. – 21.kolovoza te pozivamo sve članove i prijatelje Kluba da je posjete!

Imat ćemo ukupno četri vitrine izložaka i pripremiti kompozicije za vožnju na njihovoj modularnoj maketi.