Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Održan je X Susret

Zimski X susret održan je 27.11. 2010. u prostorijama ZZTK. Tema Susreta bila je “Amerika i 150 godina željeznica u Hrvatskoj” .
U tri vitrine izlagali su Klub, članovi i prijatelji Kluba: Dragutin Staničić, Željko Sestrić, Berislav Komac, Davor Vinčić, Nenad Marold, Mario Slaviček, Oliver Tržok, Borislav Rajčević i Hrvoje Raukar .
U sklopu modularne makete izloženo je 11 modula, od toga 8 klupskih i
3 modula naših članova: Dražena Bijelića i Berislava Komca. Posebno interesantan bio je veliki gradski modul našeg člana Dražena Bijelića, sa voznim modelima zagrebačkih tramvaja !
Uz to, izložena je klupska N maketa sa modelima HŽ vozila, kao i maketa našeg člana Dubravka Kuhte; na podu je vozila ”segmentna”
maketa u mjerilu “0”, sa klupskim modelima HŽ-a .
Jedan od najzanimljivijih detalja sa cijelog susreta bila je svakako i Tombola, održana po prvi puta, a koja je doprinijela odličnoj atmosferi i promociji Kluba . Dobitnici koji nisu bili u mogućnosti odmah preuzeti svoje nagrade, naknadno su to mogli napraviti putem klupske web stranice, te uz svesrdnu pomoć Borislava Rajčevića .
Za kraj, važno je napomenuti, da su se po prvi puta u sklopu Susreta pridružili i maketari iz HUVM – Hrvatske Udruge Vojnih Minijaturista, te izložili veći broj odličnih diorama sa vojnom tematikom, u sklopu čega je održano i maketarsko natjecanje s odabirom najbolje diorame .

Vitrine

Detalji

Prodaja

Posjetioci i tombola

Iz kafića