Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

Osnovni podaci

Nakon dugih rasprava o koncepciji, načinu izrade, smještaju u klupskim prostorijama i utjecaju na mir u svijetu, konačno je započela izgradnja nove klupske N makete .

Tijekom 2010. godine i početkom 2011. nabavljene su sve Fleischmann Piccolo tračnice (s nasipom), te dio kućica koji nam je nedostajao.

Drveni okvir koji je već prošle godine prilagođen na dimenzije 200 x 150 cm smješten je u prikladan metalni okvir s nosačem i nogama, u koji će se ispod nove makete smjestiti i postojeća N i Z maketa i maketa Školice .

Nabavljen je i materijal za trasu pruge, koju planiramo izrezati u jednom komadu.
Vozni park je već od prije doniran Klubu (hvala Nikola Bušiću!), a i ekipa za rad se polako okuplja .

Osnovni podaci

Dimenzije 6×2 m (6024×2002 mm),
Sistem H0, H0e (1:87)
Pruga
Proizvodač Piko A-Gleis (H0)
Roco (H0e)
Minimalni radijus 483,8 mm (Piko R3)
545,6 mm (Piko R4) (Vanjski krug)
261,8 mm (H0e)
Skretnice Piko ravne(15°, R=908 mm) i zavojne (R2/R3)
Roco 15° (H0e)
Dužina pruge 60,89 m(H0)
14,58(H0e)
Krugovi za vožnju 2 x 14,3 m (Magistralna pruga)
14m/15m (Brdska pruga, dvije varijante)
12 m (H0e)
Upravljanje
Analogno(DC)-pulsno ili Digitalno (DCC)-Roco
3 H0 odvojena kruga, 1 H0e krug i ložiona
Konstrukcija
Okvir Iverica 18mm, roštilj iz 4 dijela sa otvorima cca . 50cm, visina 100mm
Trasa Vodootporna šperploca 6mm, izrezana po trasi
Reljef Prema naknadnom dogovoru
Nacrt

Osnovni podaci

Banka deponent: Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Broj računa (u banci): 2360000-1101314364

IBAN: HR0823600001101314364

Brojčana oznaka pravno ustrojbenog oblika: 10

Brojčana oznaka podrazreda: 91330

Šifra djelatnosti: 120333

Matični broj (statistički): 3257673

Matični broj (registracijski / sudski): 21001050

Stari broj računa u ZAP-u: 30105-678-28512