Klub željezničkih
modelara “Zagreb”

19.3.2011. – Početak radova

Radovi su počeli postavljanjem roštilja koji je već godinu dana čekao svoj trenutak . Postavili smo ga na okvir sa kotačima a ispod makete će biti smještene još neke, manje, makete. Radi toga je ispod roštilja postavljena dodatna ploča kako bi spriječili da prilikom radova prljavština sa makete pad na stvari ispod .
Na roštilj je postavljena ploča iz koje će se izrezati trasa a danas smo počeli i sa iscrtavanjem određenih točaka.

Roštilj na postolju

Ploča iz koje će se rezati trasa

Označavanje trase